Privacybeleid

Website-adres is: https://montageservice-kooijman.nl

1. Over onze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Montageservice Kooijman. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u en e-mail verzendt aan ons. Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we u duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking. 

Montageservice Kooijman vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Montageservice Kooijman is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

2. De persoonsgegevens die wij verwerken

Voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze bezoekers, gebruikers en klanten de best mogelijke ervaring te bieden of onze dienstverlening uit te voeren. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: NAW-gegevens, telefoonnummers, factuuradres, e-mailadres en IP-adres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave ondubbelzinnig is gebleken dat ze worden opgegeven voor verwerking door Montageservice Kooijman.

3. Doeleinden en grondslag

Op grond van de AVG wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: 

  • de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming;
  • of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Montageservice Kooijman;
  • of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Contact opnemen: Heeft u contact met ons opgenomen via info@montageservicekooijman.nl of opeen andere manier, dan zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u contact op te nemen. Het gaat hierbij alleen om de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Aangaan of uitvoeren overeenkomst: om onze dienstverlening aan u te kunnen verlenen wordt er een overeenkomst tussen u en Montageservice Kooijman aangegaan. Om tot overeenkomst te komen en om de overeenkomst uit te voeren worden de volgende gegevens verwerkt: voor- en achternaam van u en andere relevante contactpersonen, e-mail en telefoonnummer van u en andere relevante contactpersonen, adresgegevens, facturatiegegevens en handtekening van de ondertekenaar van de overeenkomst. 

Social media: Montageservice Kooijman maakt gebruik van social media. Indien gewenst kunt u contact opnemen met Montageservice Kooijman via onze social media pagina(s). Wanneer de reden voor contact het verstrekken van extra informatie is, dan kunnen extra persoonsgegevens van u verwerkt worden. Deze gegevens zijn hetzelfde als genoemd onder ‘contact opnemen’. 

Boekhouding: Montageservice Kooijman is wettelijk verplicht om er een gedegen boekhouding op na te laten. Hierbij worden gegevens verwerkt die redelijkerwijs benodigd zijn tot het voldoen aan een gedegen boekhouding.Gerechtvaardigd belang: indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang zoals een fiscaal en/of strafrechtelijk onderzoek kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden. 

4. Periode van opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is. Indien er voor een in hoofdstuk 3 genoemd doeleind geen gegevens worden verwerkt, wordt hieronder geen termijn genoemd voor dat doeleind. 

Contact opnemen: Indien het contact niet leidt tot een uiteindelijke overeenkomst worden de door jou opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal 2 jaar.  

Aangaan of uitvoeren overeenkomst: Naar Nederlandse wetgeving dienen wij alle gegevens met betrekking tot een overeenkomst voor 7 jaar te bewaren.

Social media: voor gegevens verwerkt via social media, die verwerkt zijn voor een ander doeleind dan social media, wordt een opslagtermijn van 5 jaar gehanteerd. Indien de gegevens verwerkt zijn opsocial media en niet voor een andere doeleind zijn gebruikt, geldt het bewaartermijn van het social media platform.

Boekhouding: voor het voeren van een gedegen boekhouding dienen wij persoonsgegevens welke verbonden zijn aan financiële doeleinden te bewaren voor een termijn van minimaal 7 jaar, mogelijk te vermeerderen met 5 jaar voor de interne boekhouding.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Montageservice Kooijman deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te voeren. Hieronder bieden wij u een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van u ontvangen.

Webhosting: Onze webhosting en webdevelopment is ondergebracht bij een externe partijen. Deze partijen hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met deze partijen gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. We maken gebruik van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Belastingdienst/overheidsinstanties: om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Boekhouding: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen omtrent boekhouding maakt Montageservice Kooijman gebruik van een externe boekhouder en accountant, welke periodiek de benodigde informatie controleert. Het kan zijn dat gegevens als naam en bankrekeningnummer hieraan worden verstrekt. 

Partners: wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van uw gegevens wordt gewaarborgd middels een verwerkersovereenkomst tussen Montageservice Kooijman en de partner. 

Cookies: Montageservice Kooijman maakt gebruik van cookies op de website. De enige cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijke en/of analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren en het gebruik van de website in kaart te brengen. Geen van deze cookies slaan gegevens op over de bezoeker van de website. De cookies vallen daarmee onder ‘anonieme cookies’. Voor de plaatsing van anonieme cookies is geen toestemming vereist van de bezoeker.

6. Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Montageservice Kooijman. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. 

De apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend, zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscanner en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons. 

Uw bezoek aan Montageservice Kooijman wordt beschermd middels een HTTPS/SSL verbinding. Dit betekent dat uw verbinding met Montageservice Kooijman privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens websitebezoek veilig blijven. U kunt zien of de internetpagina beveiligd is door middel van het slotje links in de adresbalk. 

7. Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.

8. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je kan ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 

9. Klacht met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is aan te bevelen dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

11. Contact

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

Montageservice Kooijman
info@montageservicekooijman.nl

Versie september 2023